helderinhuizen.nl

En alweer, voor de zoveelste keer op een rij, gestegen?

De WOZ (Waardering Onroerende Zaken) is de geschatte marktwaarde op 1 januari van het vorig jaar. (En loopt dus iets achter).
Je WOZ waarde is op te vragen via www.wozwaardeloket.nl

Aangezien de huizenprijzen op dit moment licht aan het dalen zijn, kan het het laatste jaar zijn dat de WOZ waarde is gestegen.
Bezwaar maken tegen de WOZ waarde kan en moet binnen 6 weken. Gerekend vanaf de datum die op je WOZ-beschikking staat.
Je kan de gemeente bellen om bezwaar te maken of je kan zelf bezwaar maken. Dan moet je het bezwaar wel goed onderbouwen.
Daarvoor is van belang dat je het taxatieverslag hebt opgevraagd om bezwaar te kunnen onderbouwen.

De WOZ waarde is zo belangrijk omdat gemeenten deze gebruiken als basis voor het heffen van de OZB (Onroerende zaak Belasting) en soms rioolheffing. Het waterschap maakt ook gebruik van de WOZ waarde voor het heffen van de watersysteemheffing. En de Belastingdienst voor de Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting.
Kortom; meerdere partijen maken gebruik de WOZ waarde.

Lagere bijtelling door lagere eigenwoningforfait.
Heb je eigen vermogen opgebouwd dmv het bezit van een eigen woning? Dan moet je een bedrag optellen bij het belastbaar inkomen. Dat is het Eigen woning Forfait. Ligt de WOZ waarde tussen de 75000 en de 1,2 miljoen? Dan gold in 2022 een fiscale bijtelling van 0,45% over de WOZ waarde. In 2023 zakt dit naar 0,35%.

Maar….

Ook toekomstige kopers van je woning kijken naar de WOZ waarde.
Een hoge WOZ waarde is dus niet altijd negatief…
Wil je nu de marktwaarde van je woning weten?

Laat de dames van HelderinHuizen vrijblijvend langskomen voor een adviesgesprek bij jou thuis. Wij zien dagelijks diverse huizen voor de aan- en verkoop en kunnen goed vergelijken met soortgelijke transactie prijzen en de verschillen.

We zijn aangesloten bij de NVM, Funda, VastgoedCert en NWWI.

Compare Listings

TitelPrijsStatusTypeGebiedDoelSlaapkamersBadkamers