helderinhuizen.nl

Appartement kopen in Amersfoort?

Helder in Huizen helpt jou verder.
Bekijk het woningaanbod

Appartement kopen Amersfoort

Je wil een appartement kopen in Amersfoort? Dan is het tegenwoordig heel gemakkelijk om zelf te gaan zoeken op het internet. Misschien heb je al even rondgekeken op Funda. Maar als je dan eindelijk een leuke appartement vindt, hoe gaat het dan verder? Wij van HelderinHuizen, een expert met kennis en ervaring bij het kopen van een appartement in Amersfoort, kunnen jou hierbij helpen!

SNELLE & DIRECTE COMMUNICATIE

VROUWELIJK INLEVINGSVERMOGEN

MEEDENKEN OP ELK VLAK

Appartementen in Amersfoort

Wil je een appartement kopen in Amersfoort? Dan heb je altijd te maken met een Vereniging Van Eigenaren oftewel VvE. Wat is dat eigenlijk? En hoe actief is deze?

Bij een in appartementsrechten gesplitst complex is het zo geregeld dat het appartementencomplex in gezamenlijke eigendom toebehoort aan alle eigenaren. Iedere eigenaar heeft daarnaast het recht op uitsluitend gebruik van zijn privégedeelte (de feitelijke woning die men betrekt).

Omdat de eigenaren tezamen eigenaar zijn van het gehele complex, dienen zij gezamenlijk te zorgen voor instandhouding hiervan. Dat betekent dat de gezamenlijke eigenaren onder meer dienen zorg te dragen voor onderhoud en vernieuwing van de gemeenschappelijke zaken en delen. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit het renoveren van het dak, het laten verrichten van het buitenschilderwerk, het onderhoud van de lift en het trappenhuis etc. Wanneer iemand een appartement(srecht) koopt, dient diegene daarom verder te kijken dan enkel de staat van het te betrekken privégedeelte. Ook de status van de rest van het complex zou een belangrijke rol bij de aankoop moeten spelen.

Vereniging van Eigenaren

Om ervoor te zorgen dat het complex in stand gehouden wordt, is voor elk appartementencomplex een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. De oprichting van deze VvE gebeurt automatisch, zo schrijft de wet voor, op het moment dat de splitsingsakte bij de notaris wordt gepasseerd. Het automatisch ontstaan van een VvE betekent echter niet in alle gevallen dat deze VvE ook actief is. Een actieve VvE vergadert jaarlijks, soms vaker. In de vergadering van eigenaars worden alle voor de VvE van belang zijnde besluiten genomen.

Gebruikelijk wordt dan ook een exploitatierekening vastgesteld met daarin de te verwachten inkomsten en uitgaven van de VvE voor dat jaar. Aan de hand van deze exploitatierekening wordt vervolgens de maandelijkse voorschotbijdrage van de eigenaars vastgesteld. VvE’s zijn daarnaast wettelijk verplicht een reserve aan te houden. Hoe hoog deze reserve moet zijn, schrijft de wet alleen niet voor. Een verstandige VvE zorgt ervoor dat er voldoende reserve aanwezig is om (on)verwachte hoge kosten (bijvoorbeeld vervanging van het dak over een x aantal jaar) te kunnen betalen, waardoor de eigenaren op dat moment niet worden geconfronteerd met een fikse extra bijdrage.

Is de VVE niet actief?

VvE’s die niet actief zijn (zogenaamde slapende VvE’s) vergaderen niet en derhalve wordt bij deze VvE’s geen exploitatierekening vastgesteld, worden geen voorschotbijdragen geïnd en wordt ook geen reserve aangehouden. Dit kan ertoe leiden dat eigenaren van een slapende VvE worden geconfronteerd met hoge kosten op het moment dat er (acuut) herstel- of vernieuwingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Ook kan het complex in slechte onderhoudsstaat komen te verkeren, wanneer de eigenaren over onvoldoende middelen beschikken om onderhoud uit te voeren.

Bij aankoop van een appartement(srecht) is het ook verstandig te informeren naar eventuele betalingsachterstanden van de verkoper in de voorschotbijdragen. Mocht er namelijk sprake zijn van een achterstand, dan leidt dit ertoe dat de koper na overdracht hoofdelijk (dus naast de verkoper) aansprakelijk is voor betaling van de achterstand die is ontstaan in het boekjaar dat op dat moment loopt en voor de betaling van de achterstand die is ontstaan in het voorgaande boekjaar. Het zou een vervelende verrassing zijn wanneer je hier pas na aankoop achter komt.

Kortom, het aan te kopen appartement(srecht) kan er nog zo mooi uitzien, wanneer er sprake is van een inactieve VvE die niet jaarlijks een exploitatierekening opstelt, geen reserve aanhoudt en waarbij het complex kampt met achterstallig onderhoud, is het maar de vraag of een aankoop verstandig is. Laat je dus voor aankoop goed informeren over de ‘gesteldheid’ van de VvE en de onderhoudsstatus van het gehele complex.

Schakel je Helder in Huizen.nl in als verkopend of aankopend NVM makelaar, dan verschaffen wij jou deze informatie. De verkopend makelaar kan je vaak ook informeren over eventuele betalingsachterstanden van de verkoper aan de VvE.
Bij overdracht van het appartement(srecht) zou ook de notaris door de VvE moeten zijn ingelicht over eventuele betalingsachterstanden van de verkoper.

Compare Listings

Titel Prijs Status Type Gebied Doel Slaapkamers Badkamers